Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Levelmarkt.nl wordt onderhouden door Levelmarkt. Op de inhoud en het gebruik van Levelmarkt.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Levelmarkt.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Levelmarkt behoudt zich het recht voor Levelmarkt.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Levelmarkt.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Levelmarkt.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Levelmarkt, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Levelmarkt zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Levelmarkt.nl, mag niets van Levelmarkt.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Levelmarkt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Levelmarkt.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Levelmarkt spant zich in om de informatie op Levelmarkt.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Levelmarkt sluit iedere aansprakelijkheid voor op Levelmarkt.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op UwDomein.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Isosoft sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Levelmarkt.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Levelmarkt spant zich in om Levelmarkt.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Levelmarkt.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Levelmarkt.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Levelmarkt. Levelmarkt biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Levelmarkt worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Levelmarkt.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Levelmarkt.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Levelmarkt.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

@Volg ons op:          Twitter           Instagram            Facebook           Linkdin           Pinterest            Google+          Youtube

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken

Akkoord